Chính sách dạy nghề và việc làm dành cho người khuyết tật - Hỏi và đáp

Cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc được hưởng chính sách gì ? Cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc được hưởng chính sách gì ?

Theo điều 10 nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật: Cơ quan, tổ chức, doanh... 
 
>>chi tiết
Để được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh người khuyết tật phải làm những thủ tục gì ? Để được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh người khuyết tật phải làm những thủ tục gì ?

Theo thông tư liên tịch bộ lao động - thương binh và xã hội, bộ tài Chính, bộ Kế hoạch và đầu tư số 01/1998//TTLT- BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 31/01/1998 về việc...
 
>>chi tiết
Người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được hưởng những ưu đãi gì của nhà nước ? Người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được hưởng những ưu đãi gì của nhà nước ?

Theo khoản 6, điều 33  Luật người khuyết tật, người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được hưởng những ưu đãi sau: Vay vốn với lãi...

>>chi tiết
Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được hưởng những chính sách ưu tiên gì ? Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được hưởng những chính sách ưu tiên gì ?

Theo điều 34  Luật người khuyết tật, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về chính sách việc làm đối với người khuyết tật ? Pháp luật quy định như thế nào về chính sách việc làm đối với người khuyết tật ?

Theo điều 33  Luật người khuyết tật, chính sách việc làm đối với người khuyết tật gồm: Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động...
 
>>chi tiết
Giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng chế độ như thế nào ? Giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng chế độ như thế nào ?

Theo điều 72 Luật Dạy nghề, giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng những chế độ sau: Được nhà nước đầu tư đào tạo và bồi duỡng về chuyên môn, kỹ năng...
 
>>chi tiết
Người khuyết tật học nghề được hưởng những ưu đãi gì ? Người khuyết tật học nghề được hưởng những ưu đãi gì ?

Theo điều 71 Luật Dạy nghề, người khuyết tật học nghề được hưởng những ưu đãi sau:  Được hưởng học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, chính sách tín dụng giáo dục...
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về chính sách dạy nghề đối với người khuyết tật ? Pháp luật quy định như thế nào về chính sách dạy nghề đối với người khuyết tật ?

Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan