Chính sách chăm sóc sức khỏe dành cho người khuyết tật - Hỏi và đáp

Hãy nêu chính sách của nhà nước về phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng ? Hãy nêu chính sách của nhà nước về phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng ?

Theo khoản 2, 3, 4, 5 điều 25 Luật người khuyết tật, chính sách của nhà nước về phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng gồm...
 
>>chi tiết
Thế nào là phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng ? Thế nào là phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng ?

Phục hồi chức năng là phục hồi khả năng hoạt động của một cơ quan, một bộ phận cơ thể người bị suy giảm, rối loạn, bị mất đi, có nguy cơ làm cho người trở thành một người tàn tật, tàn phế... 
 
>>chi tiết
Chính sách của nhà nước đối với cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật như thế nào ? Chính sách của nhà nước đối với cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật như thế nào ?

Theo khoản 4, điều 24 Luật người khuyết tật, nhà nước bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng...
 
>>chi tiết
Thế nào là cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật ? Thế nào là cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật ?

Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng là cơ sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi  chức năng bao gồm...
 
>>chi tiết
Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người khuyết tật ? Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người khuyết tật ?

Theo điều 23 Luật người khuyết tật, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau: Thực hiện biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật....
 
>>chi tiết
Để được hưởng chính sách bảo hiểm y tế người khuyết tật phải làm những thủ tục gì ? Để được hưởng chính sách bảo hiểm y tế người khuyết tật phải làm những thủ tục gì ?

Điều 17, Điều 28 Luật bảo hiểm y tế quy định: để được hưởng chính sách bảo hiểm y tế người khuyết tật cần thẻ bảo hiểm y tế và làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế....
 
>>chi tiết
Người khuyết tật được hưởng chính sách bảo hiểm y tế như thế nào ? Người khuyết tật được hưởng chính sách bảo hiểm y tế như thế nào ?

Theo điều 22 Luật bảo hiểm y tế và điều 3, điều 4, điều 7, điều 8 nghị định số 62/2009/nđ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế...
 
>>chi tiết
Người khuyết tật được hưởng những quyền gì về khám bệnh, chữa bệnh ? Người khuyết tật được hưởng những quyền gì về khám bệnh, chữa bệnh ?

Theo điều 22 Luật người khuyết tật quy định:  Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế phù hợp...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan