Các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai - Hỏi và đáp

Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai
Tranh chấp đất đai là một vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống cùng với đó là sự phức tạp của vụ việc theo thời gian đòi hỏi những tài liệu hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai cũng phải thường xuyên cập nhập các thông tin chính sách mới nhất của chính phủ để có thể đưa ra những phương án vừa phù hợp với quy đinh hiện hành vừa đảm bảo tối ưu quyền lợi hợp pháp của người dân.
>>chi tiết
Thụ lý đơn khởi kiện, giải quyết khi chuyển nhượng QSDĐ bằng miệng Thụ lý đơn khởi kiện, giải quyết khi chuyển nhượng QSDĐ bằng miệng
 
Theo quy định tại Điều 707 Bộ luật dân sự năm 2005(BLDS) thì “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Việc...
 
>>chi tiết
Tranh chấp về việc đổi đất với chính quyền địa phương Tranh chấp về việc đổi đất với chính quyền địa phương
 
Ông A được cấp có thẩm quyền cấp một diện tích đất ở. Ủy ban nhân dân xã có văn bản thỏa thuận đổi cho ông A một diện tích đất khác để sử dụng mảnh đất của ông A cho việc công ích…
>>chi tiết
Tranh chấp lối đi chung Tranh chấp lối đi chung
 
Bà B mua đất của ông A, khi mua đất có một lối đi chung với ông A (ông A còn có một lối đi khác). Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà B thì Ủy ban nhân dân….
>>chi tiết
Thẩm quyền, thời hiệu vụ án tranh chấp đất đai Thẩm quyền, thời hiệu vụ án tranh chấp đất đai

Xác định đúng quan hệ pháp luật là để áp dụng đúng pháp luật. Quan hệ pháp luật khác nhau thì pháp luật áp dụng để giải quyết khác nhau, trong đó có vấn đề thời hiệu khởi kiện cũng khác... 
>>chi tiết
Ý kiến của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý Ý kiến của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý

Điều 67, Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định về “Quản lý dịch vụ cung cấp thông tin đất đai”. Cụ thể là. Thông tin đất đai bao gồm thông tin về... 
>>chi tiết
Cấp nhầm, chồng chéo quyền sử dụng đất Cấp nhầm, chồng chéo quyền sử dụng đất
 
Sau khi tòa án thụ lý vụ án về tranh chấp đất đai , phát hiện cấp có thẩm quyền cấp nhầm hoặc cấp chồng chéo quyền sử dụng đất với phần đất đang tranh chấp….
>>chi tiết
Nội dung đơn khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai Nội dung đơn khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Người muốn khởi kiện tại Tòa án để giải quyết đối với quyết định hành chính, thì phải viết đơn. Đơn kiện phải có các nội dung chính sau đây...
 
>>chi tiết
Thời hiệu khởi kiện với quyết định hành chính, hành vi hành chính Thời hiệu khởi kiện với quyết định hành chính, hành vi hành chính

Người khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính phải làm đơn yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính trong thời hạn ba mươi ngày (30), kể từ ngày hết thời hạn giải... 
>>chi tiết
Trình tự giải quyết khiếu nại quyết định hành chính cấp Tỉnh Trình tự giải quyết khiếu nại quyết định hành chính cấp Tỉnh
 
Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh…
 
>>chi tiết
Trình tự giải quyết khiếu nại quyết định hành chính cấp Xã, Huyện Trình tự giải quyết khiếu nại quyết định hành chính cấp Xã, Huyện
 
Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, thuộc Phòng Tài nguyên...
>>chi tiết
Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai
 
Theo quy định của pháp luật về đất đai, thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai như sau...
 
>>chi tiết
Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai

Theo quy định của pháp luật, việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai được thực hiện như sau...
>>chi tiết
Khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai Khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai
 
Các bên đương sự khi muốn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án cần tiến hành các thủ tục sau: Thứ nhất, viết đơn khởi kiện ra tòa...
 
>>chi tiết
Tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003; Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, khi có tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau... 
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan