Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn

Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng dân sự trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đối với mọi hoạt động tố tụng dân sự do cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tiến hành ở nước ngoài; đối với việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài;...
 
 
 
 
 
Quy định chung:
 
Nghị quyết 32/2004/QH11 thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự
 
 
Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật Tố tụng dân sự sửa đổi
 
Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự (Hiệu lực 01/7/2013)
 
Văn bản hướng dẫn Bộ luật TTDS:
Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự
 
Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự (Hiệu lực 01/7/2013)
 
Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự
 
Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự (Hiệu lực 01/7/2013)
  
Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự (Hiệu lực 01/7/2013)
 
Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự (Hiệu lực 01/7/2013)
 
Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
 
Quyết định 41/2012/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự (có hiệu lực từ 01/01/2013)
 
Thông tư liên lịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn Bộ luật TTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong TTDS (Hiệu lực: 15/09/2012)
 
Quyết định 567/QĐ-VKSTC năm 2012 về Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự
 
Quyết định 807/2007/QĐ-VKSTC về Quy chế công tác kiểm sát thi hành án
 
Công văn 109/KHXX về việc xử lý các trường hợp không biết địa chỉ của người bị kiện
 
Công văn 81/2002/TANDTC về giải đáp các vấn đề nghiệp vụ trong giải quyết tố tụng dân sự
 
Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
 
Hướng dẫn về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự:
Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 
Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho TAND huyện, quân, thị xã, thành phố
 
Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã
 
Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự cho TAND huyện
 
Nghị quyết 781/2009/NQ-UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã
 
Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
 
Quy định về giải quyết tranh chấp:
Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 
Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSDTC hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân
 
Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
       Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666       
   

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   J0EBIU
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan