Thời hiệu

Thời hiệu Điều 154 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về thời hiệu như sau:
 
 
 
 
 
 
Điều 154: Thời hiệu 
 
"Thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự".
 
1. Thời hiệu theo nghĩa chung nhất là căn cứ pháp lý do pháp luật quy định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Điểm khác biệt của thời hiệu so với hành vi pháp lý hoặc sự kiện pháp lý là khi một khoảng thời gian trôi qua và những điều kiện do pháp luật quy định thì hậu quả pháp lý phát sinh.
 
2. Ý nghĩa trước hết của chế định thời hiệu là nâng cao tính kỷ luật trong giao lưu dân sự, từ đó sớm xác lập sự ổn định quan hệ dân sự, khuyến khích các bên tích cực, chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình. Về mặt tố tụng, chế định thời hiệu tạo điều kiện bảo toàn chứng cứ để xác định sự thật trong cac tranh chấp dân sự. Vì sau một thời gian nhất định trôi qua sẽ gây nên sự phức tapk, thậm chí không thế khắc phục được trong việc thu thập, xác minh chứng cứ, gây khó khăn trong hoạt động của Toàn án và các cơ quan có thẩm quyền.
 
3. Xuất phát từ sự cần thiết bảo đảm tính ổn định của quan hệ dân sự, thời hiệu có đặc điểm quan trọng là mang tính bắt buộc tuân thủ. bất cứ thỏa thuận nào của các bên về không áp dụng thời hiệu, thay đổi thời hiệu đều không có giá trị pháp lý.  
Áp dụng quy định về thời hiệu cũng là bắt buộc đối với Tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, cần lưu ý là Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác không được từ chối thụ lý tranh chấp với lý do thời hiệu. Trước khi ra quyết định trả đơn khởi kiện vụ án dân sự hoặc đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự, từ chối không giải quyết tranh chấp, Tòa án, cơ quan nhà nước khác cần tiếp nhận đơn kiện, đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp để trả lời câu hỏi:
 
- Có áp dụng thời hiệu đối với tranh chấp xảy ra hay không ?
 
- Thời hiệu áp dụng cho quan hệ pháp luật dân sự đang tranh chấp là như thế nào? kết thúc tại thời điểm nào ?
 
- Có căn cứ tạm ngừng, bắt đầu lại thời hiệu hay không ?
 
Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên) 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
                Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666              

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   Z3I4NU
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan