Pháp nhân là quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Pháp nhân là quỹ xã hội, quỹ từ thiện Điều 105 Bộ luật Dân sự 2005 quy định pháp nhân là quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

 
 
 
 
 
Điều 105. Pháp nhân là quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 
      "1. Quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, công nhận điều lệ, hoạt động vì mục đích khuyến khích phát triển văn hoá, khoa học, từ thiện và các mục đích xã hội, nhân đạo khác không nhằm mục đích thu lợi nhuận là pháp nhân khi tham gia quan hệ dân sự.
 
        2. Tài sản của quỹ xã hội, quỹ từ thiện được quản lý, sử dụng và định đoạt theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ do điều lệ quy định.
 
        3. Quỹ xã hội, quỹ từ thiện chỉ được phép tiến hành các hoạt động quy định trong điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, trong phạm vi tài sản của quỹ và phải chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản đó.
 
         4. Tổ chức đã lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện không phải chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản thuộc sở hữu của mình về các hoạt động của quỹ và không được phân chia tài sản của quỹ trong quá trình quỹ hoạt động. Trong trường hợp quỹ xã hội, quỹ từ thiện chấm dứt hoạt động thì tài sản của quỹ không được phân chia cho các sáng lập viên mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật."
 
 1.“Quỹ” là tổ chức phi chính phủ có tư cách pháp nhân do một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức tự nguyện dành một khoản tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua hợp đồng, hiến tặng, di chúc, nhằm mục đích hỗ trợ văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng không vì mục đích lợi nhuận, quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, công nhận Điều lệ. Được gọi là quỹ xã hội, quỹ từ thiện khi hoạt động của quỹ không nhằm mục đích thu lợi nhuận, mà vì mục đích khuyến khích phát triển văn hóa, khoa học, từ thiện và các mục đích xã hội nhân đạo khác. Lợi nhuận có được trong quá trình hoạt động của quỹ không được sử dụng để phân chia cho các thành viên, mà danh cho các hoạt động theo quy định tại Điều lệ của quỹ.
 
2. Quỹ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình. Cá nhân, tổ chức đã góp tài sản vào quỹ không còn quyền sở hữu và trách nhiệm dân sự với tài sản đó. Giám đốc quỹ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý quỹ về các hoạt động của quỹ. Trong trường hợp quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị cấm hoạt động do các hành vi vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính bổ sung, nếu gây thiệt hại thì bồi thường thiệt hại. Đối với cá nhân có vi phạm tài chính ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt theo quy định hiện hành của pháp luật (điểm a khoản 1 Điều 3, Điều 12 Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện).
 
Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên) 
 
 
 

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
             Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
   

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   XSAVAA
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan