Không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự Điều 160 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như sau:
 
 
 
 
 
 
 
Điều 160: Không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 
 
“Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự không áp dụng trong những trường hợp sau đây:
 
1. Yêu cầu hoàn trả tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước;
 
2. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 
3. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.”
 
“Yêu cầu hoàn trả tài sản” nói tại khoản này trước hết đó là quyền kiện đòi lại vật do bị chiếm hữu trái pháp luật (trộm cắp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt, cướp giật, tham ô, lừa đảo chiếm đoạt, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép do bị giao nhầm hoặc không giao nộp tài sản bắt được…).
 
Yêu cầu hoàn trả tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước phát sinh từ quan hệ nghĩa vụ (hợp đồng) cũng không phụ thuộc vào thời hiệu. Ví dụ tiền Nhà nước cho thuê đất, thuê tài sản khác, tiền thu từ các hợp đồng mua bán, thuê khoán, gửi giữ tài sản, tiền lưu kho, lưu bãi…
 
 “Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân” bị xâm phạm nói tại khoản 2 Điều 160 Bộ luật dân sự năm 2005 là các yêu cầu được quy định tại Điều 25 Bộ luật dân sự năm 2005: yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Quyền nhân thân bị xâm phạm trong các trường hợp này trước hết là các quyền không gắn với tài sản (quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm…). Trong các trường hợp mặc dù quyền nhân thân có gắn với tài sản nhưng nếu yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân đo không gắn với yêu cầu bảo vệ lợi ích về tài sản thì cũng không được áp dụng thời hiệu (quyền đối với hình ảnh, quyền được bảo vệ uy tín, quyền đứng tên tác giả…).
 
Ngoài các yêu cầu quy định tại khoản 1 và 2 Điều 160 Bộ luật dân sự năm 2005, pháp luật còn quy định các trường hợp khác không áp dụng thời hiệu. Ví dụ: yêu cầu của chủ sở hữu, người sử dụng đất loại bỏ mọi sự xâm phạm đến quyền sở hữu, quyền sử dụng, mặc dù sự xâm phạm đó không làm ảnh hưởng đến quyền chiếm hữu ( Điều 11 của Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20-8-1998 của ủy ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01-07-1991). Việc áp dụng thời hiệu trong trường hợp này rõ ràng sẽ bất hợp lý vì không có căn cứ để ngăn chặn, nghiêm cấm các hành vi xâm phạm sẽ xảy ra trong tương lai.
 
Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên)  
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
       Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666           

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   XD12XW
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan