Kết thúc thời hạn

Kết thúc thời hạn Điều 153 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc kết thúc thời hạn như sau:
 
 
 
 
 
 
Điều 153: Kết thúc thời hạn 
 
"1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn.
 
2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn.
 
3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.
 
4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn.
 
5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.
 
6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó".
 
- Khi thời hạn tính bằng ngày, tuần, tháng, năm mà thời điểm kết thúc thời hạn là ngày tương ứng của tuần, tháng, năm cuối cùng không có ngày tương ứng thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó.
 
- Theo quy định tại Điều 73 của Bộ luật lao động năm 1994, sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007 thì các ngày sau đây là ngày nghỉ lễ:
 
+ Ngày 01 tháng 01 dương lịch - Ngày cuối tháng 3 âm lịch ( ngày Giỗ Tổ Hùng Vương )
 
+ Ngày 30 tháng 04 dương lịch - Ngày 01 tháng 5 dương lịch
 
+ Ngày 02 tháng 9 dương lịch.
 
Nếu thời hạn kết thúc vào những ngày đó hoặc là ngày cuối tuần thì coi như kết thúc vào ngày làm việc tiếp theo. Thời điểm kết thúc thời hạn là hai mươi tư giờ ngày cuối cùng của thời hạn.
 
Một điểm cần lưu ý là, trước đây khi Bộ luật dân sự năm 1995 được ban hành thì theo quy định của pháp luật lao động, người lao động chỉ được nghỉ hang tuần chủ nhật. Vì vậy, khi thời hạn kết thúc vào ngày nghỉ cuối tuần ( tức là ngày chủ nhật ) thì ngày kết thúc thời hạn sẽ là ngày tiếp theo của ngày chủ nhật đó. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định của pháp luật lao động, người lao động chỉ làm việc năm ngày một tuần, vì vậy, ngày nghỉ cuối tuần ( Tức là ngày Chủ Nhật ) thì ngày kết thúc thời hạn sẽ là ngày tiếp theo của ngày Chủ nhật đó. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định của pháp luật lao động, người lao động chỉ làm việc năm ngày một tuần, vì vậy, ngày nghỉ cuối tuần thường là ngày thứ Bảy, Chủ nhật và một số nghành nghề do nhu cầu của công việc vẫn làm việc cả ngày thứ bảy, chỉ nghỉ ngày chủ nhật; hoặc không nghỉ ngày thứ bày mà nghỉ vào một ngày khác trong tuần. Vì vậy, Bộ luật dân sự năm 2005 quy định chung: nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần thì ngày cuôi cùng của thời hạn không tính vào ngày được xác định là ngày nghỉ cuối tuần đó mà tính vào ngày tiếp theo của ngày nghỉ cuối tuần.
 
Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên) 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
               Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666             

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0L3PR6
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan