Cách tính thời hiệu

Cách tính thời hiệu Điều 156 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về cách tính thời hiệu như sau:
 
 
 
 
 
 
Điều 156: Cách tính thời hiệu 
 
“Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu”.
 
Điều 156 Bộ luật dân sự năm 2005 chỉ mới quy định thời điểm bắt đầu, kết thúc thời hiệu từ góc độ thời gian chưa gắn với từng loại thời hiệu và chưa quy định rõ “ ngày đầu tiên “ và “ ngày cuối cùng “ là ngày nào?
 
Đối với thời hiệu hưởng quyền, thời điểm bắt đầu thời hiệu là thời điểm thực tế chiếm hữu tài sản, đối với những tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký, thì thời hiệu bắt đầu từ thời điểm đăng ký.
 
Đối với thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ thì thời điểm bắt đầu từ thời điểm người có quyền biết hoặc phải biết về việc quyền dân sự của mình bị xâm phạm. Thời điểm bắt đầu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự được quy định tại Điều 159 Bộ luật dân sự năm 2005.
 
Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên) 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
               Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666              

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   PIEJIF
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan