Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự Điều 159 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự như sau:
 
 
 
 
 
 
Điều 159: Bắt đầu thời hiệu khởi kiện dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự 
 
“1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
 
Khoản 1 Điều 159 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện và kế thừa quy định của pháp lệnh hợp đồng dân sự năm 1991 tại Điều 56, theo đó thời hiệu khởi lệnh được tính từ khi có phạm vi nghĩa vụ dân sự xảy ra (bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ, thời điểm bên bán hàng giao hàng không đúng chất lượng…), thời điểm xảy ra hành vi trái pháp luật gây thiệt hai cho người, tài sản…
 
So sánh với pháp luật dân sự một số nước cho thấy quy định về thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện rất khác nhau, nhiều nước coi đó là thời điểm người có quyền bị xâm phạm biết hoặc biết về việc xâm phạm quyền của mình.Trong nhiều trường hợp thời điềm “biết” và thời điểm “xâm phạm” là trùng nhau.Nhưng ở một số trường hợp khác thời điểm “biết” có thể chậm hơn so với thời điểm “xâm phạm” và trong trường hợp thứ hai này thì người có quyền bị xâm phạm có vẻ được lợi thế hơn với thời hiệu. Tuy nhiên, nếu quy định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được bắt đầu tù thời điểm xảy ra sự xâm phạm, thì tính chủ động, tự chủ của các chủ thể được nâng cao hơn và xét ở góc độ khác thì sự ổn định trong năm quan hệ dân sự sớm được xác lập.
 
Cùng với việc bổ sung quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự tại Điều 159, Bộ luật dân sự năm 2005 cũng bổ sung quy định về cách xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự. Theo đó, thời điểm bắt đầu tính thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Trước đây, tuy Bộ luật dân sự năm 1995 có quy định về thời hiệu khởi kiện, nhưng trong một thời gian dài, pháp luật tố tụng dân sự không quy định về thời hiêu khởi kiện vụ án dân sự nên mặc dù tranh chấp xảy ra lâu Tòa án cũng không có cơ sở để áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện của Bộ luật dân sự để từ chối giải quyết vụ án. Điều này dẫn đến khó khăn cho Tòa án viề khiếu kiện kéo dài. Cho đến nay, quy định về thời hiều khởi kiện vụ án dân sự và thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đã được quy định thống nhất trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, cách tính thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 đã giải quyết khó khăn vướng mắc cho Tòa án khi thụ lý giải quyết các vụ án dân sự.
 
Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên) 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
       Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666           

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   734G30
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan