Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự Điều 162 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như sau:
 
 
 
 
 
 
 
Điều 162: Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 
 
“1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:
 
a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 
b) Bên có nghĩa vụ thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 
c) Các bên đã tự hoà giải với nhau.
 
2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này”.  
 
- Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự đòi hỏi phải có sự tiếp diễn của một hiện trạng trong một thời gian nhất đinh. Vì vậy, khi có sự kiện do pháp luật quy định làm biến đổi hiện trạng đó thì thời gian đã xảy ra coi như không được tính và thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được bắt đầu lại từ đầu.
 
- Căn cứ bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện lần đầu tiên được quy định tại Điều 162 Bộ luật dân sự năm 2005 là quy phạm bắt buộc tuân thủ, các bên trong quan hệ dân sự không thể thỏa thuận khác.
 
- Thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ là căn cứ làm thời hiệu khởi kiện vụ án dấn sự bắt đầu lại từ đầu. Sự thừa nhận nghĩa vụ có thể bằng mọi hình thức: bằng văn bản, trả lãi suất, xin hoãn nợ, vv…, do người có nghĩa vụ hoặc đại diện của người đó trực tiếp thực hiện. Trên thực tế, người có nghĩa vụ đã thực hiện một phần nghĩa vụ ở nghĩa rộng cũng có nghĩa là người có nghĩa vụ đã thừa nhận nghĩa vụ của mình.
 
- Để có cơ sở pháp lý xác định có bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự hay không thì việc các bên tự hòa giải chỉ nên được lập thành văn bản có chữ ký của các bên xác nhận sự hòa giải đó.
 
- Tuy bộ luật dân sự năm 2005 không quy định nhưng trên thực tế thì yêu cầu khởi kiện hợp lệ được Tòa án chấp nhận thụ lý cũng là căn cứ làm gián đoạn thời hiệu. Trong trường hợp đó, thời hiệu khởi kiện không được tính lại từ đầu nếu hoạt động tố tụng bị đình chỉ.
 
Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên)  
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
       Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666           

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HQLTQQ
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan