Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn

Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn Điều 237 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn.

 
 
 
 
 
Điều 237. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn
 
          "1. Trong trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau tạo thành vật mới không chia được thì vật mới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể từ thời điểm trộn lẫn.
 
            2. Khi một người đã trộn lẫn tài sản của người khác vào tài sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải của mình và không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn thì chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn có một trong các quyền sau đây:
 
            a) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người đã trộn lẫn phần giá trị tài sản của người đó;
 
            b) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại, nếu không nhận tài sản mới."
 
Trộn lẫn tài sản là trường hợp tài sản chủ yếu là động sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau trộn lẫn với nhau tạo thành tài sản mới, không phân chia được.
 
Các tài sản bị trộn lẫn thường hòa lẫn vào nhau, tạo thành một vật không chia được và cũng không thể phân biệt rõ ràng từng loại tài sản đem trộn lẫn như trước khi chúng được trộn lẫn với nhau. Bởi vậy, tài sản đem trộn lẫn thường là các động sản. Đây là đặc điểm phân biệt trộn lẫn tài sản với sáp nhập tài sản.
 
Do vậy tài sản mới tạo thành sau khi trộn lẫn các tài sản khác là vật không chia được, nên Bộ luật dân sự năm 2005 chỉ quy định một khả năng mang tính nguyên tắc là vật đó thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu có vật đem trộn lẫn, kể từ thời điểm trộn lẫn.
 
Trong thực tế cũng có trường hợp, một người đem trộn lẫn tài sản của người khác vào tài sản của mình và chủ tài sản bị trộn lẫn không đồng ý. Sự trộn lẫn ở đây được thực hiện không phải trên cơ sở thỏa thuận thống nhất ý chí của các chủ sở hữu tài sản trước khi bị trộn lẫn. Do đó, đối với trường hợp này, Bộ luật dân sự năm 2005 đứng về phía người có tài sản bị trộn ngoài ý muốn của họ và dành cho họ hai khả năng để lựa chọn tương tự như việc giải quyết trường hợp sáp nhập tài sản mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản. Cụ thể như sau:
 
- Chủ sở hữu có tài sản bị trộn lẫn có quyền yêu cầu người trộn lẫn giao tài sản mới tạo thành cho mình và thanh toán cho người trộn lẫn phần giá trị tài sản của người đó.
 
- Hoặc chủ sở hữu tài sản trước khi bị trộn lẫn không nhận tài sản mới tạo thành mà yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản thanh toán cho mình trị giá tài sản của mình và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 
 
Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên) 
 
 
 

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
             Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
  

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   63OKZP
 

Tin đã đăng

Trang:  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan

Trang: