Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   LFA67O     
 

Các mẫu văn bản khác

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 >> Download
Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/7/2009Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. >> Download
Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ban hành ngày 20/03/2014Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao ban hành ngày 20/03/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại. >> Download
Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân >> Download
Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2013. >> Download
Thông tư 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014Thông tư 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC của Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành ngày 28/3/2014 hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản. >> Download
Luật số 16/2008/QH12 của Quốc hội ngày 03/6/2008Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 03/6/2008. >> Download
Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 của Quốc hộiLuật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 của Quốc hội >> Download
Hiến pháp 2013Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam 2013 của Quốc hội ban hành ngày 28/11/2013 >> Download
Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCA của Bộ Công an ngày 21//4/2014Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 21//4/2014 hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007... >> Download
Thông tư số 11/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 27/6/2011Thông tư số 11/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 27/6/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý Nhà nước về công chứng. >> Download
Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2014Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/4/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. >> Download
Quyết định số 498/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuyết định số 498/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22/4/2014 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan