Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   4LZGFD     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 Thông tư 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013Thông tư 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông. >> Download
Thông tư 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 Thông tư 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013Thông tư 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán. >> Download
Thông tư 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013 Thông tư 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013Thông tư 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. >> Download
Thông tư 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/9/2012 Thông tư 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/9/2012Thông tư 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/9/2012 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. >> Download
Thông tư 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05/05/2012 Thông tư 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05/05/2012Thông tư 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05/05/2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự vè tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố. >> Download
Thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 Thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007Thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "các tội phạm về ma túy" của Bộ luật Hình sự năm 1999. >> Download
Thông tư 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/8/2006 Thông tư 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/8/2006Thông tư 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/8/2006 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài. >> Download
Thông tư 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/8/2003 Thông tư 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/8/2003Thông tư 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/8/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII "các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999. >> Download
Thông tư 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Thông tư 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001Thông tư 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp ngày 25/12/2001 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV "các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999. >> Download
Thông tư 56/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 18/9/2012 Thông tư 56/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 18/9/2012Thông tư 56/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 18/9/2012 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Điều 6 Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08/7/2010 của Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường. >> Download
Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/6/2005 Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/6/2005Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa tiền. >> Download
Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP của Tòa án nhân dân tối cao ngày 15/3/2001 hướng dẫn áp dụng một số quy định của các Điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật Hình sự năm 1999. >> Download
Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/6/2010. >> Download
Thông tư 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010 Thông tư 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010Thông tư 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Công an- Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ngày 25/5/2010 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước. >> Download
Nghị định 53/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/8/2001 Nghị định 53/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/8/2001Nghị định 53/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/8/2001 hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan