Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   SBS0SK     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 Thông tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014Thông tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. >> Download
Quyết định 79/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 04/11/2014 Quyết định 79/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 04/11/2014Quyết định 79/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 04/11/2014 ban hành quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội. >> Download
Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2014 Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2014Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/10/2014 về việc bãi bỏ một số Điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi hành án dân sự... >> Download
Quyết dịnh 1997/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 27/8/2014 Quyết dịnh 1997/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 27/8/2014Quyết dịnh 1997/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 27/8/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư, công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp. >> Download
Quyết định số 2074/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/8/2014 Quyết định số 2074/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/8/2014Quyết định số 2074/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/8/2014 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. >> Download
Thông tư 33/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 05/08/2014Thông tư 33/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 05/08/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự. >> Download
Thông tư 17/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 13/8/2014Thông tư 17/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 13/8/2014 quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. >> Download
Thông tư 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 08/08/2014Thông tư 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 08/08/2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải. >> Download
Nghị định 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2014Nghị định 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/8/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. >> Download
Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/08/2014Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 07/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt hành vi phạm hành chính. >> Download
Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/7/2014Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. >> Download
Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. >> Download
Thông tư 28/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 07/07/2014Thông tư 28/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 07/07/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân. >> Download
Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2013Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. >> Download
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan