Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   703CPR     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 20/2015/TT-BKHCN Thông tư số 20/2015/TT-BKHCNThông tư số 20/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ... >> Download
Thông tư số 162/2015/TT-BTC Thông tư số 162/2015/TT-BTCThông tư số 162/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. >> Download
Quyết định 3728/QĐ-TCHQ Quyết định 3728/QĐ-TCHQQuyết định 3728/QĐ-TCHQ về việc đổi tên Đội thuộc Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. >> Download
Quyết định 1683/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1683/QĐ-LĐTBXHQuyết định 1683/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. >> Download
Chỉ thị 28/CT-TTg Chỉ thị 28/CT-TTgChỉ thị 28/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. >> Download
Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT Thông tư số 31/2015/TT-BTTTTThông tư số 31/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. >> Download
Quyết định 4745/QĐ-BYT Quyết định 4745/QĐ-BYTQuyết định 4745/QĐ-BYT về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015. >> Download
Công văn 9204/VPCP-KTN Công văn 9204/VPCP-KTNCông văn 9204/VPCP-KTN về việc ủy quyền báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014. >> Download
Quyết định 1891/QĐ-BTP Quyết định 1891/QĐ-BTPQuyết định 1981/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế" một cửa" của Bộ Tư pháp. >> Download
Quyết định 4759/QĐ-BYT Quyết định 4759/QĐ-BYTQuyết định 4759/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. >> Download
Quyết định 1988/QĐ-BTP Quyết định 1988/QĐ-BTPQuyết định 1988/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản tư pháp. >> Download
Quyết định số 1300/QĐ-BXD Quyết định số 1300/QĐ-BXDQuyết định số 1300/QĐ-BXD Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ xây dựng. >> Download
Nghị quyết số 79/NQ-CP Nghị quyết số 79/NQ-CP
Nghị quyết số 79/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 băn 2015
>> Download
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
 
>> Download
Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT Thông tư số 58/2015/TT-BGTVTThông tư số 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan