Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   B1VYWT     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/07/2015 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/07/2015Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/07/2015 của Chính phủ quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. >> Download
Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCBQuyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ban hành quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn... >> Download
Quyết định số 1686/QĐ-BTP Quyết định số 1686/QĐ-BTPQuyết định số 1686/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công ước của liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. >> Download
Thông tư 13/2015/TT-BCT Thông tư 13/2015/TT-BCTThông tư 13/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường. >> Download
Thông tư 29/2015/TT-BGTVT Thông tư 29/2015/TT-BGTVTThông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. >> Download
Thông tư 31/2015/TT-BGTVT Thông tư 31/2015/TT-BGTVTThông tư 31/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị. >> Download
Nghị định 80/2015/NĐ-CP ngày 17/09/2015 Nghị định 80/2015/NĐ-CP ngày 17/09/2015Nghị định 80/2015/NĐ-CP ngày 17/09/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 quy định chi tiết về hướng dẫn một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý >> Download
Thông tư 120/2015/TT-BTC Thông tư 120/2015/TT-BTCThông tư 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. >> Download
Thông tư 11/2015/TT-BTP ngày 01/09/2015 Thông tư 11/2015/TT-BTP ngày 01/09/2015Thông tư 11/2015/TT-BTP ngày 01/09/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, ... >> Download
Thông tư 11/2015/TT-BTP Thông tư 11/2015/TT-BTPThông tư 11/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2014/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2011/TT-BTP... >> Download
Thông tư 143/2015/TT-BTC Thông tư 143/2015/TT-BTCThông tư 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. >> Download
Quyết định 33/2015/QĐ-TTg Quyết định 33/2015/QĐ-TTgQuyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) >> Download
Quyết định 35/2015/QĐ-TTg Quyết định 35/2015/QĐ-TTgQuyết định 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. >> Download
Quyết định 37/2015/QĐ-TTg Quyết định 37/2015/QĐ-TTgQuyết định 37/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. >> Download
Nghị định 65/2015/NĐ-CP Nghị định 65/2015/NĐ-CPNghị định 65/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan