Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   PL6RWA     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 185/2010/TT-BTC ban hành 15/10/2010 Thông tư 185/2010/TT-BTC ban hành 15/10/2010
Thông tư 185/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
>> Download
Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp  quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. >> Download
Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính. >> Download
Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NĐ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án. >> Download
Công văn 106/2005/KHXX ngày 13/5/2005 Công văn 106/2005/KHXX ngày 13/5/2005Công văn 106/2005/KHXX ngày 13/5/2005 của Tòa án nhân dân  tối cao về việc trang phục của bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự. >> Download
Công văn 117/2004/KHXX ngày 22/7/2004 Công văn 117/2004/KHXX ngày 22/7/2004Công văn 117/2004/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao ngày 22/7/2004 về việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. >> Download
Thông tư liên tịch 02/VBHN-BCA ngày 10/02/2014 Thông tư liên tịch 02/VBHN-BCA ngày 10/02/2014Thông tư 02/VBHN-BCA của Bộ Công an ngày 10/02/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. >> Download
Quyết định 789/2007/QĐ-BCA ngày 12/7/2007 Quyết định 789/2007/QĐ-BCA ngày 12/7/2007Quyết định 789/2007/QĐ-BCA ngày 12/7/2007 bổ sung, sửa đổi các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)... >> Download
Quyết định 1502/2008/QĐ-BCA ngày 10/9/2008 Quyết định 1502/2008/QĐ-BCA ngày 10/9/2008Quyết định 1502/2008/QĐ-BCA của Bộ Công an ngày 10/9/2008 ban hành quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyền thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng cảnh sát bảo vệ... >> Download
Thông tư 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013 Thông tư 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013Thông tư 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013 hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự. >> Download
Quyết định 41/QĐ-VKSTC ngày 02/03/2005 Quyết định 41/QĐ-VKSTC ngày 02/03/2005Quyết định 41/QĐ-VKSTC ngày 02/03/2005 về việc phân công cho kiểm sát viên kỹ thuật uỷ quyền viện trưởng trong họat động tố tụng đối với vụ án hình sự. >> Download
Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/3/2010 Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/3/2010Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/3/2010 ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao. >> Download
Thông tư 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2012 Thông tư 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2012Thông tư 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã. >> Download
Thông tư 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 Thông tư 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013Thông tư 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. >> Download
Thông tư 05/BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT ngày 02/6/1990 Thông tư 05/BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT ngày 02/6/1990Thông tư 05/BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT ngày 02/6/1990 hướng dẫn thi hành chính sách đối với người phạm tội ra tự thú. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan