Các chế độ ưu đãi áp dụng cho Doanh nghiệp cổ phần hóa

Các chế độ ưu đãi áp dụng cho Doanh nghiệp cổ phần hóa
 
Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết những tồn tại và tình trạng sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả ...
Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết những tồn tại và tình trạng sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước, đang gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Để khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, Nhà nước có các chế độ ưu đãi dành cho doanh nghiệp khi cổ phần hóa chẳng hạn như các ưu đãi về thuế, một số loại phí, các chính sách quản lý vốn Nhà nước và chính sách ưu đãi đối với người lao động, quyền lợi về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội...
Quyền lợi về BHYT, BHXH của người lao động trong Công ty cổ phần hóa Quyền lợi về BHYT, BHXH của người lao động trong Công ty cổ phần hóa
 
Bảo hiểm y tế là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài lực từ sự đóng góp của những người tham gia bảo hiểm để hình thành quỹ bảo hiểm, và sử dụng quỹ ...
>>chi tiết
Ưu đãi về thuế và các chính sách quản lý vốn Nhà nước Ưu đãi về thuế và các chính sách quản lý vốn Nhà nước
 
Ưu đãi về thuế là một chính sách của nhà nước với hình thức giảm hoặc miễn thuế nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian trước đây, nhà nước ...
>>chi tiết
Ưu đãi đối với người lao động Ưu đãi đối với người lao động
 
Chế độ ưu đãi đối với người lao động là một vấn đề cần được quan tâm khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Trong mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp, một vấn đề mà nhà nước ...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan