Quy trình cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước

Quy trình cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước
 
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thực chất đây là biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu nhà nước...
 
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thực chất đây là biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu nhà nước sang sở hữu của các cổ đông (trong đó nhà nước có thể tham gia với tư cách là cổ đông hoặc không tham gia). Đi đôi với việc chuyển đổi sở hữu là việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, được điều chỉnh theo các quy định trong Luật doanh nghiệp.
 
Đến với HSLAWS, với một đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm cùng với kiến thức chuyên sâu cam kết mang lại cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất đối với quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Tổ chức bán cổ phần Tổ chức bán cổ phầnSau khi có phương án cổ phần hóa, bước tiếp theo doanh nghiệp cần thực hiện là bán cổ phần của doanh nghiệp. >>chi tiết
Xây dựng phương án cổ phần hóa Xây dựng phương án cổ phần hóaXây dựng phương án cổ phần hóa là khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp sở hữu 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.  >>chi tiết
Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệpNhững doanh nghiệp nào là đối tượng cổ phần hóa doanh nghiệp? Điều kiện nào để doanh nghiệp được thực hiện cổ phần hóa? >>chi tiết
Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông
 
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường ...
>>chi tiết
Quy trình niêm yết cổ phần, Đấu giá cổ phần Quy trình niêm yết cổ phần, Đấu giá cổ phần
 
Bán đấu giá cổ phần là một trong những phương thức bán cổ phần của Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa.... 
>>chi tiết
Phân chia cổ phần ưu đãi, Cổ đông chiến lược Phân chia cổ phần ưu đãi, Cổ đông chiến lược
 
Trong công ty cổ phần có hai loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi  gồm có: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại,...
>>chi tiết
Phê duyệt, ra quyết định chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp Phê duyệt, ra quyết định chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp
 
Doanh nghiệp Nhà nước khi muốn cổ phần hóa cần phải có sự phê duyệt và ra quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phê duyệt là hành vi pháp lý ...
>>chi tiết
Cơ quan có thẩm quyền thẩm định & cách thức thẩm định Cơ quan có thẩm quyền thẩm định & cách thức thẩm định
 
Trong quy trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước, đối với giai đoạn đầu tiên, doanh nghiệp sẽ phải lập phương án cổ phần hóa. Tuy nhiên, trước khi đệ trình hồ sơ lên cơ quan nhà nước có ....
>>chi tiết
Phương án kinh doanh khả thi & Nhà đầu tư chiến lược Phương án kinh doanh khả thi & Nhà đầu tư chiến lược
 
Mục đích của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm đẩy mạnh doanh thu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng phương án kinh doanh khả thi ...
>>chi tiết
Phương án xử lý lao đông dôi dư & Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Phương án xử lý lao đông dôi dư & Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần
 
Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm khắc phục những tồn tại, nhược điểm cố hữu. Đó là thay đổi cơ chế quản lý điều hành của doanh nghiệp, bố trí hợp lý bộ máy ...
>>chi tiết
Phương án xử lý tài sản và cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Phương án xử lý tài sản và cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần
 
Lập phương án xử lý tài sảnxác định cơ cấu vốn của công ty cổ phần có tác động trực tiếp và ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ...
>>chi tiết
Tập hợp hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp Tập hợp hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp
 
Tập hợp Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp là khâu quan trọng quyết định sự thành công của quá trình cổ phần hóa. Việc tập hợp hồ sơ sẽ giúp doanh nghiệp xác định một cách cụ thể giá trị
>>chi tiết
Lập phương án khả thi, Trình duyệt Lập phương án khả thi, Trình duyệt
 
Khi doanh nghiệp nhà nước muốn cổ phần hóa thì bước đầu tiên cần phải tiến hành là lập phương án khả thi trình duyệt. Bước này giữ một vai trò quan trọng liên quan đến ...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan